De stad Aalst heeft ingrijpende plannen om haar stadscentrum verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Daartoe worden verschillende scenario’s opgesteld en ten opzichte van elkaar afgewogen. MINT ondersteunt deze analyse door middel van de inzet van het stedelijk verkeersmodel Aalst. Dit multimodaal model biedt gedetailleerd inzicht in de verkeersstromen en eventuele wijzigen in vervoerswijzekeuze. Dankzij inzichten met het verkeersmodel worden circulatieschema’s verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.