In opdracht van De Lijn Vlaams-Brabant heeft MINT een stedelijk multimodaal verkeersmodel voor Leuven opgemaakt. Er is verregaande aandacht besteed aan het correct opnemen van de laatste socio-demografische gegevens, het zo exact mogelijk opnemen van het mulitmodale aanbod (weginfrastructuur, kruispuntconfiguraties, ligging OV-haltes, dienstregeling …) om te komen tot een state-of-the-art stedelijk verkeersmodel.

Met een uitgebreide telcampagne als basis werd dit model uitvoerig gekalibreerd en gevalideerd. Vervolgens is het ingezet voor de evaluatie van de invoering van het nieuwe circulatieplan van Leuven.