Het verkeersmodel van Roeselare is een multimodaal, stedelijk verkeersmodel dat opgesteld is in opdracht van De Lijn en de stad Roeselare. Naast de modes auto en openbaar vervoer is er in dit model ook speciale aandacht voor de modellering van fietsers. Het parkeergebeuren in het centrum is eveneens in detail opgenomen in het verkeersmodel. Het model kan gebruikt worden voor de evaluatie van beleids-, infrastructuur- en circulatiemaatregelen, en voor de evaluatie van OV-verbindingen.