MINT is gestart met de opmaak van een gemeentelijk verkeersmodel voor de gemeenten Stekene en Moerbeke. Het verkeersmodel biedt inzichten in de verkeersstromen doorheen beide gemeenten. Het brengt in kaart wat doorgaand en lokaal verkeer is en evalueert de impact van circulatiemaatregelen. Het model is een uitsnedemodel vanuit het grotere regionaal verkeersmodel Waasland, en is binnen het studiegebied grondig verfijnd en gedetailleerd.