Een MOBER of mobiliteitseffectenrapport bepaalt het mobiliteitsprofiel van een geplande ontwikkeling in een bestaande ruimtelijke omgeving en onderzoekt de impact van de mobiliteitseffecten op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van dat gebied. Op basis daarvan worden maatregelen en aanbevelingen geformuleerd om de effecten in goede banen te leiden. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 verplicht de opmaak van een MOBER voor projecten die boven de vastgestelde ondergrens liggen.