MOBER

Een MOBER of mobiliteitseffectenrapport beschrijft het mobiliteitsprofiel van een geplande ruimtelijke ontwikkeling en onderzoekt de impact van de mobiliteitseffecten op de omgeving. Op basis daarvan worden maatregelen en aanbevelingen geformuleerd om de effecten in goede banen te leiden. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 verplicht de opmaak van een MOBER voor projecten die boven de vastgestelde ondergrens liggen. MINT heeft ruime ervaring met de opmaak van MOBER’s. Ook de discipline mobiliteit in een milieueffectrapport (MER) kent voor ons geen geheimen.