Het totale project Kanaaltuinen kadert binnen het gewestelijk RUP Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. Er is een stedenbouwkundig masterplan voor het totale project uitgewerkt. Het betreft een residentieel ontwikkelingsproject met in totaal ongeveer 230 woningen.

De eerste en tweede residentiƫle fase van het project en het grootste deel van het centrale park zijn vergund en in ontwikkeling. Voor de derde fase voorziet het masterplan ter hoogte van het kanaal gebouwen die hoger zijn (tot 5 bouwlagen) dan toegestaan volgens het gewestelijk RUP (2 Ơ 3 bouwlagen). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt voor dit gedeelte een gemeentelijk RUP Kanaaltuinen opgemaakt. In het kader van de opmaak van het gemeentelijk RUP wordt een MOBER opgemaakt waarin de mobiliteitseffecten worden onderzocht. Het gaat over een toename van maximum 30 woningen ten opzichte van het gewestelijke RUP.

De vierde fase bestaat uit de realisatie van een nieuwe kleuter- en basisschool aan een autoluw plein. Ter hoogte van de kade wordt in een vijfde fase een publiek plein aan het kanaal ingericht. Alle fasen worden gestructureerd rondom een park.