In het kader van de geplande ontwikkelingen en uitbreiding van de campus de Nayer wordt een mobiliteitsstudie opgemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten mobiliteitsimpact op de omliggende omgeving van de geplande ontwikkeling. Dit mobiliteitsluik is onderdeel van een Masterplan. Daarbij is ook specifieke aandacht voor duurzaam ruimtegebruik, energiegebruik en waterhuishouding.

In het luik mobiliteit worden de netwerken en hun potenties in kaart gebracht. Dankzij de nabijheid van de fietssnelweg F1 en het treinstation Sint-Katelijne-Waver, wordt ingeschat dat een modal shift mogelijk is. En zo het autogebruik van de huidige gebruikers van de site te verduurzamen.

Aan de hand van bevragingen die door KU Leuven en Thomas Moore onder hun werknemers en studenten verspreid werden, kon een gedetailleerd beeld geschetst worden van het huidige gebruik van de site. Het hoog aandeel autogebruikers viel op. Samen met de stedenbouwkundigen zochten we oplossingen om het parkeergebeuren te verduidelijken. Op de huidige site is er nauwelijks beleving mogelijk doordat veel ruimte ingenomen wordt voor parkeren. Hier een geclusterde oplossing voor vinden en zo de beleving op de site te vergroten was prioritair. Voor fietsparkeren wed dan net naar een betere integratie gezocht met de gebouwen.

Voor de opleidingen worden regelmatig leveringen met opleggers voorzien. Hier specifieke ruimte voor creƫren en de bereikbaarheid garanderen onderzochten we met behulp van onderzoek in draaicirkels.

(Figuur door BRUT opgemaakt)