Resolve NV ontwikkelt een KMO-zone met kantoren langs de Belgicastraat in Zaventem. In onze mobiliteitsstudie evalueren we de impact op het omliggende wegennet in deze snel wijzigende context. De ruime regio rond het projectgebied wijzigt immers snel dankzij inspanningen van de overheid om fietssnelwegen aan te leggen, in te zetten op een nieuwe tramverbinding en de infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer onder de loep te nemen.

We werken een MOBER uit waarin we de planningscontext duidelijk schetsen en het bereikbaarheidsprofiel helder krijgen. Zowel voor de bestaande toestand als op korte termijn dankzij de inspanningen van verschillende overheden.

Vanuit het plan beoordelen we de mobiliteitseffecten.

(Maquette van Resolve NV)