Naar aanleiding van een uitbreiding van het bedrijf CWT in de Antwerpse haven is door MINT een mobiliteitsstudie opgemaakt. Het project omvat de bouw van nieuwe magazijnen en het verplaatsen van de toegang tot de site. Om het terrein zo optimaal mogelijk te gebruiken, zijn de nieuwe magazijnen ingeplant aan de zijde van de Antwerpsebaan. De huidige toegang aan de Kruisweg wordt 50 meter naar het oosten opgeschoven.