Sportsite Balsakker in Lille wordt vernieuwd en uitgebreid. De grootste verandering op het sportcomplex is het verdwijnen van de voetbalaccommodatie en de komst van een nieuw stedelijk zwembad. Met behulp van een MOBER wenst de gemeente Lille een inzicht te krijgen in de mobiliteitseffecten van een nieuw gemeentelijk zwembad op deĀ  sportsite Balsakker. Gezien de exacte omvang van het zwembad nog niet gekend is, zijn de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte in het MOBER berekend voor verschillende afmetingen van het zwembad.

Foto: Studie10