MINT maakte een MOBER op voor de bouw van een nieuw geriatriegebouw, een nieuw parkeergebouw en een grote nieuwe fietsenberging op de campus Aalst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst. De geplande werken kaderen in de uitvoering van het masterplan voor het ziekenhuis, waarvoor MINT eerder al twee mobiliteitsstudies opmaakte.

In dit MOBER lag de focus op het adviseren van het ontwerpteam en het evalueren van de nieuwe parkeerconfiguratie, het uitgebreide fietsstallingsaanbod en de aangepaste ontsluitingsstructuur voor alle vervoerswijzen. We voerden onder meer een parkeeronderzoek en kruispunttellingen uit om de effecten van deze fase van het masterplan op de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op de campus en haar omgeving gedetailleerd in kaart te brengen.