Goed nieuws voor Noorderhart. Provincie Limburg keurde begin oktober de omgevingsvergunning goed voor de uitbreiding van de site aan het Mariaziekenhuis te Pelt.

MINT maakte hiervoor een uitgebreide mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) op. Daarin bestuurden we uitvoering onder andere de parkeerbehoefte en ontsluitingsstructuur. Daarnaast stelden we een afwegingskader op om de meest veilige, leesbare en comfortabele omleidingsroute voor fietsers te kiezen. De fietsstromen scheiden van stromen met werf- en vrachtwagenverkeer was hierbij een absolute prioriteit.