Het ziekenhuis ZNA Stuivenberg, gelegen in het centrum van de stad Antwerpen, zal binnenkort verhuizen naar een nieuwe locatie. Om de historisch waardevolle gebouwen van het ziekenhuis in stand te houden werd beslist om met een nieuwe invulling, van deze site een levendige plaats te maken met aandacht voor buurtondersteunende functies, groen en recreatie. In opdracht van AG Vespa wordt MINT ingeschakeld voor de ondersteuning van het ontwerpteam op het vlak van mobiliteit en uiteindelijk voor de opmaak van het MOBER voor het stadsontwikkelingsproject.