In samenwerking met VK Architects&Engineering en BUUR stelde MINT een masterplan op voor UZ Gent. Doel van het masterplan is het realiseren van een volledig nieuwbouwziekenhuis op de huidige site over een periode van ongeveer tien jaar, waarbij ondertussen het bestaande ziekenhuis volledig operationeel blijft. Binnen het consortium is MINT verantwoordelijk voor het mobiliteitsluik van het masterplan.

Ten eerste werd er een MOBER opgemaakt, waarin naast een grondige analyse van de huidige situatie de verkeersgeneratie, parkeerbehoefte en mobiliteitseffecten van de nieuwbouw onderzocht worden. De huidige verkeersbewegingen van de werknemers, patiënten en bezoekers van het UZ en de werknemers en studenten van de UGent op de UZ-site werden gedetailleerd in kaart gebracht. Het onderzoek bleef niet beperkt tot de UZ-site zelf (ontsluitingsmogelijkheden voor de verschillende modi, dimensionering van de parkings,…), maar omvatte ook de omliggende externe infrastructuur (functioneren van de rotondes op de Corneel Heymanslaan, de op- en afritten van de E17,…).

Ten tweede werd gelijklopend met de opmaak van het MOBER een bedrijfsvervoerplan uitgewerkt voor de werknemers van UZ Gent. Het ontwerp van de nieuwbouw en de groei van de activiteiten van het ziekenhuis in combinatie met de goede bereikbaarheid van de UZ-site voor duurzame modi maken immers om een afname van het auto-aandeel in de woon-werkverplaatsingen van het personeel mogelijk. In het bedrijfsvervoerplan werden eerst de bereikbaarheid van de site voor alle modi, het huidige verplaatsingsgedrag van het personeel en het bestaande mobiliteitsbeleid van UZ geanalyseerd. Vervolgens werd onderzocht welke inspanningen gewenst en noodzakelijk zijn om tot een ambitieuze doch haalbare modal shift te komen. Eindproduct van het bedrijfsvervoerplan is een uitgebreid pakket van mogelijke algemene en modus-specifieke  maatregelen voor UZ Gent en haar werknemers.