Stad Genk startte in 2021 het project ‘Verkeersplannen’ op. Binnen dit project wil de stad voor elk van haar 8 stadsdelen een kwalitatief verkeersplan ontwerpen. Het doel van het verkeersplan is om de Genkenaar meer leefkwaliteit en verkeersveiligheid te bieden. Niet alleen in de eigen wijk, maar ook in de andere stadsdelen.

Voor de opmaak van deze verkeersplannen doet Stad Genk beroep op de kennis en expertise van haar eigen burgers en wordt hierbij ondersteund door MINT. We sluiten aan bij de fysieke participatiemomenten en beoordelen de voorgestelde maatregelen. In nauwe samenwerking met de lokale dienst mobiliteit zorgen we ervoor dat er een gedragen verkeersplan uitgerold wordt in elk stadsdeel.