De lokale wegen tussen Essene (gemeente Affligem) en Asbeek (gemeente Asse) krijgen heel wat sluipverkeer te slikken. Dit sluipverkeer zorgt voor een hoge belasting van het lokale wegennet, maar ook voor overlast en een verlaagde verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Om deze sluipstromen aan te pakken willen beide gemeentes een proefopstelling testen die het sluipverkeer aan banden legt.

MINT begeleidt de gemeentes binnen het traject van de proefopstelling. We organiseren verkeerstellingen, een motiefonderzoek en bevragingen bij de lokale bewoners. Zo evalueren we de effectiviteit en de wenselijkheid van deze opstelling.