In navolging van de uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan streeft de gemeente Wetteren naar een verkeerscirculatieplan voor haar centrum. Het verkeerscirculatieplan behelst zowel het gewenst beeld van het rijdend verkeer (openbaar vervoer, fiets, auto) als van het stilstaand verkeer (parkeren).

Het weren van doorgaand verkeer uit het centrum van Wetteren (verblijfsfunctie, leefbaarheid) was hierbij een kernpunt, net als het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door het anders organiseren van het straatparkeren. Om de kwantitatieve onderbouwing van een aantal mogelijke maatregelen te beoordelen, werd er een uitgebreide parkeertelling uitgevoerd en een verkeersmodel opgemaakt.