In de zoektocht naar een gedragen oplossing om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer in de wijk Wuytsbergen-Ekelen te weren, test de stad twee proefopstellingen uit. Het betreft een proefopstelling met ANPR-camera’s, waarbij enkel het doorgaand verkeer geweerd wordt. Daarna volgt een proefopstelling met een vaste verkeersfilter, waardoor enkel zachte weggebruikers deze wijk nog kunnen doorkruisen. Met concrete verkeerstellingen vóór en tijdens de proefopstellingen wordt het effect op het verkeer in én rond de wijk Wuytsbergen objectief in kaart gebracht.

Door de samenwerking met participatiebureau The Middle Men worden ook de ervaringen van de buurtbewoners gecapteerd en wordt er zo ook een subjectieve evaluatie van het project toegevoegd. Na afloop van het project kan het stadsbestuur dan een gefundeerde en onderbouwde keuze maken.