De stad Antwerpen wil een duidelijk beeld hebben van het parkeergedrag in Antwerpen om haar beslissingen rond parkeerbeleid gegrond te kunnen uitvoeren. Hiervoor selecteerde de stad een aantal kritische onderzoekszones waar belangrijke wijzigingen worden verwacht zoals de bouw van een P&R of de herinrichting van een straat. Ook de aanwezigheid van een hoge parkeerdruk omwille van bepaalde functies (sporthal, ziekenhuis …) is een reden om het parkeergedrag te onderzoeken.

MINT komt aan deze vragen tegemoet door een parkeeronderzoek op maat uit te voeren van iedere onderzoeksvraag. Typisch worden de drie belangrijke parkeerkarakteristieken bezetting, duur en motief in beeld gebracht. Ook ondersteunende kenmerken zoals turnover, motief van lang geparkeerde voertuigen en dagparkeren komen aan bod. MINT ziet deze kenmerken dan ook als een waardevolle toevoeging bij beslissingen rond parkeerbeleid en wijzigingen in parkeerregimes.

Om de resultaten van deze parkeeronderzoeken helder te communiceren wordt gebruik gemaakt van rapportage die steunt op tabellen, grafieken en GIS-figuren.