In opdracht van UGC Vlaanderen nv werd een parkeeronderzoek uitgevoerd op de parking bij de UGC vestiging te Turnhout. Het parkeeronderzoek werd uitgevoerd om de exploitatie van de parking te optimaliseren. Hiervoor werden zowel verschillende exploitatiemodellen als parkingontwerpen voorgesteld.

Voor dit onderzoek verzamelde MINT gegevens over het gebruik van de parking door op verschillende dagen een terreinonderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek werd de parkeerbezetting voor elk uniek voertuig geregistreerd aan de hand van een kentekenonderzoek. De analyse van deze resultaten leverde gegevens op over parkeerbezettingsgraad, parkeerduur en parkeermotief. Op basis van de gegevens werden drie scenario’s opgesteld.