MINT schreef in opdracht van Brussels Airport een parkeerstrategie uit voor de parkeerplaatsen in eigen beheer. Deze strategie werd uitgewerkt volgens de OGSM-methodiek, en past zich in een groter mobiliteitsplan dat de ruimtelijke, economische en medewerker-gerichte realisatie van de ‘Strategic Vision 2040’ garandeert. De parkeerstrategie focust op 4 objectieven.

Het eerste objectief is fundamenteel aangezien het de ontwikkeling en realisatie van de toekomstige parkeercapaciteit definieert, samen met de verwachte parkeervraag, in functie van de gewenste toekomstige modal shift. Als tweede objectief werd een financieel geoptimaliseerd businessmodel vooropgesteld. ‘Staff experience’ is het derde objectief. Hierbij werden de kwalitatieve eisen voor parkeren gedefinieerd. Finaal, als laatste objectief is ‘future proof’ vooropgesteld.

In een intensief overlegproces werden, samen met de verantwoordelijken van Brussels Airport doelen gedefinieerd, welke in een volgende stap werden uitgedetailleerd naar strategieën. Voor elk van deze strategieën werden vervolgens maatregelen uitgewerkt, en werden kritische prestatie-indicatoren opgesteld, zodat de implementatie en voortgang van de strategie door Brussels Airport bewaakt kan worden.