In opdracht van departement Mobiliteit & Openbare Werken wordt een operationele beleidsvisie uitgewerkt met betrekking tot intermodale knooppunten en park and rides in de Vlaamse Rand rond Brussel, een gebied gekenmerkt door congestiegevoeligheid en tegelijk een uitgebreid aanbod aan openbaar vervoer. Park and rides worden beschouwd als multimodale overstappunten met overstapmogelijkheden naar hoogwaardig openbaar vervoer richting Brussel. De klemtoon ligt op het dagelijkse woon-werkverkeer.

Foto: De Lijn