De kernen van Middelkerke en Westende en een aantal residentiële gebieden kampen met een hoge parkeerdruk tijdens de toeristische periodes. De gemeente wenst een beeld van de parkeerbezetting tijdens en buiten het toeristische seizoen. Op basis daarvan wil de gemeente een parkeerplan dat afgestemd is op de verschillende parkeerprofielen in de kustgemeente.

MINT bracht eerst het parkeeraanbod in Middelkerke en Westende in kaart. Vervolgens is op 5 referentiemomenten de parkeerbezetting opgenomen per straatsegment. De referentiemomenten zijn een gemiddelde zomerdag, een toeristische piekdag en een schooldag buiten het toeristisch seizoen. Er zijn ook twee nachttellingen uitgevoerd, één aansluitend op de gemiddelde zomerdag en één aansluitend op de schooldag buiten het toeristisch seizoen. Alle data is verwerkt in een GIS-omgeving. De verwerking resulteerde in een parkeerconcept waar de gemeente een verdere invulling aan kan geven met parkeerregimes en -tarieven.