Tussen 2019 en 2023 voerde MINT voor de stad Antwerpen maar liefst 21 parkeeronderzoeken uit in het kader van een raamcontract. Ook de komende jaren mogen we deze onderzoeken blijven uitvoeren om het parkeerbeleid van de stad met objectieve data te kunnen voeden.

De onderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van een concrete onderzoeksvraag, zoals de pre- of post-evaluatie van een P&R, de aanwezigheid van een hoge parkeerdruk of de herinrichting van een straat.

MINT voert deze parkeeronderzoeken uit op een gerichte en efficiƫnte wijze: we zetten eigen mensen of interimkrachten in voor handmatig onderzoek of we zetten een scanwagen in. Hiervoor werken we samen met het Nederlandse bedrijf Scanmenu.

We brengen de drie belangrijkste parkeerkarakteristieken – bezetting, duur en motief – in beeld. We maken bijkomende analyses van de turnover, de parkeerduur per motief en langparkeren over verschillende dagen heen. Door deze data gedetailleerd en volledig in beeld te krijgen, kunnen beslissingen rond parkeerbeleid en -regime op een gefundeerde wijze gemaakt worden. Zo kunnen er gerichte en doeltreffende maatregelen genomen worden.

Bij de rapportage maken we gebruik van tabellen, grafieken en GIS-figuren om de resultaten van deze parkeeronderzoeken op een heldere manier te communiceren.