De stad Brugge is een voorname trekpleister voor bezoekers, werknemers en bewoners. Om de parkeervraag te monitoren en input te geven aan het parkeerbeleid, volgt de stad Brugge jaarlijks de parkeerbezetting in de binnenstad op. Door een toename van de parkeerdruk rond de binnenstad, zijn ook de buitenwijken opgenomen in het onderzoek. Er is een onderscheid gemaakt tussen bewoners, buitenlanders en andere parkeerders.