MINT ondersteunt De Lijn in de opmaak van de netplannen Basisbereikbaarheid. De kaarten worden opgemaakt per vervoerregio. Het gaat om twee types kaarten. Op de basiskaarten heeft elke lijn een andere kleur zonder een onderscheid te maken in kernnet en aanvullend net. De functionele lijnen zijn aangeduid in een gekleurde stippellijn. Op de verschillenkaarten staan de verschillen met het huidige netwerk aangeduid. De netplannen zijn opgemaakt in Adobe Illustrator.