Onderzoek en ontwikkeling van verkeersmodellen

MINT is marktleider op vlak van opmaak en ontwikkeling van verkeersmodellen, gaande van landelijke en regionale tot lokale verkeersmodellen. We gaan daarbij het gedrag van mensen vertalen in verschillende keuzeprocessen en wiskundige algoritmes zodat we deze als een verklarend prognose-instrument kunnen gebruiken. In een “agent-based” model wordt zo een simulatie van het verplaatsingsgedrag van elke individuele inwoner doorgevoerd. MINT is steeds verder op zoek naar methodes en manieren om verkeersmodellen verder te verfijnen en nauwkeuriger te maken en nieuwe trends in de mobiliteitswereld te implementeren in het verkeersmodel.