De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan de opmaak van een totaal nieuwe generatie verkeersmodellen. Hierbij wordt elke inwoner van België apart gesimuleerd (“agent-based”). Deze generatie is daardoor veel rijker aan mogelijke variabelen. Alle aanbodsnetwerken werden opgefrist en de hele modelarchitectuur werd tegen het licht gehouden. Hierbij werd rekening gehouden met de meest recente technieken en inzichten.

Dit heeft geleid tot een 4G-framework, dat het geheel van de 4e generatie verkeersmodellen omvat. Naast de continue doorontwikkeling wordt deze versie van de verkeersmodellen momenteel ook al ingezet bij diverse doorrekeningen zoals R0 rond Brussel, doorrekeningen Gent, Noord-Zuid Limburg …