Het woon-werkverkeer moet duurzamer. Nog te vaak maken we gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. De Vlaamse overheid wil bedrijven en overheden stimuleren om in te zetten op het carpoolen, de fiets en het openbaar vervoer. Hiervoor richtte ze het Pendelfonds op.

Projecten met als doel om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiƫring uit het fonds.

Op vraag van Afdeling Beleid, Departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse Overheid, ontwikkelde MINT de Pendelfondstool. De Provinciale MobiliteitsPunten gebruiken deze tool bij de verwerking van de ingediende subsidiedossiers. Op basis van woon-werkafstanden en -reistijden van alle beschikbare modi, wordt een objectieve inschatting mogelijk gemaakt.

In september 2023 werd een nieuwe oproep voor het Pendelfonds gelanceerd. Ook nu zal de Pendelfondstool ingeschakeld worden om het potentieel van bedrijven na te rekenen. Daarom zorgde MINT voor een actualisatie van de ontwikkelde tool.