In het kader van de ontwikkeling van de vierde generatie van de Vlaamse verkeersmodellen is in opdracht van de Lijn een regiomodel van de vervoersregio Mechelen opgemaakt. Dit model is, net zoals de andere netwerken van de vierde generatie, opgebouwd in VISUM. Specifiek binnen deze opdracht is de ontwikkeling en implementatie van VISUM-OV uitgevoerd. De standaard methodiek van Level-of-Service bepaling voor openbaar vervoer binnen VISUM was niet bruikbaar voor de gevraagde netwerkgroottes, waardoor een nieuwe methodiek van “rooftopping” ontwikkeld is. Hierbij worden op basis van de ruwe padenbestanden van VISUM, kosten berekend die rechtstreeks rekening houden met de verwachte wachttijden en de verschillende mogelijke connecties op een bepaalde relatie.