In 2017 startten we in het kader van de Oosterweelverbinding met de minder hinder ondersteuning van het deelproject Linkeroever. Sinds 2022 ondersteunen we het aannemersconsortium Rinkoniên ook bij de werken voor het deelproject Oosterweelknoop.

De Oosterweelknoop zal de verbinding maken tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. Het is een belangrijke toegangspoort tot de haven. Cruciaal dus om goed na te denken over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Door middel van de BLVC-procedure (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) werken we samen met het aannemersconsortium Rinkoniên een strategie uit die de impact op de openbare weg tot het minimum beperkt tijdens de werfperiode van zo’n 9 jaar. Door getrapt te overleggen met de opdrachtgever (Lantis), met de verschillende beleidsactoren en vergunningverleners, en met verschillende stakeholders wordt er oor gegeven aan ieders belangen. Aan hen stellen we diverse maatregelen zoals circulatiewijzigingen, tijdelijke omleidingswegen, nieuwe fietspaden, aangepaste kruispuntinrichtingen, … voor.

Continue houden we de vinger aan de pols op het terrein. Zo komen we tot een uitvoering van de werken die maximaal rekening houdt met toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers op deze cruciale toegangspoort tot de haven.