De Population Simulator bouwt, vertrekkend vanuit de Socio-economische enquête van 2001, een volledige populatie op voor België voor een gewenst (toekomst)jaar. Een heleboel persoons- en gezinskenmerken worden hierin opgenomen. Deze bestanden dienen als input voor de verkeersmodellen van de vierde generatie.