Vrachtmodellering

Een vrachtmodel is een verkeersmodel dat de goederenstromen in kaart brengt voor de vervoerwijzen weg, spoor, binnenvaart en intermodaal vervoer. Voor de modellering van vrachtverkeer werken we met aangepaste modellen die aandacht besteden aan de voertuigmodellering en specifieke logistieke aspecten zoals intermodale terminals en distributiecentra.