Vrachtmodellering

Een vrachtmodel is een verkeersmodel dat goederenstromen in kaart brengt voor alle vervoerwijzen: over de weg, over het spoor, via de binnenvaart of zelfs intermodaal vervoer. MINT werkt voor de modellering van vrachtverkeer met aangepaste modellen die specifiek aandacht hebben voor de voertuigmodellering en allerlei logistieke aspecten zoals intermodale terminals en distributiecentra.