De betrokken minister gaf in 2009 de opdracht aan MOW – BMV om het Regionale Vrachtroutenetwerk uit te werken. Op basis van een door MOW – BMV vastgestelde methodiek (2009-2012) is getracht om tot een gedragen, gebiedsdekkend netwerk te komen voor regionaal vrachtverkeer. Deze methodiek gaat uit van een overlegmodel waarin veel aandacht wordt besteed aan het bereiken van een consensus tussen de verschillende actoren onderling. Het uiteindelijke product bevat onder meer een vrachtroutenetwerk van en naar een selectie van bedrijventerreinen en multimodale knooppunten. Een bewegwijzeringsconcept schept bijkomend een kader voor de bewegwijzering van en naar de regionale bedrijventerreinen vanaf het hoofd- en primaire wegennet.

De opmaak van het Vrachtroutenetwerk voor regionale bedrijventerreinen geeft gemeenten de kans om ook meer lokale, gemeentelijke bedrijventerreinen aan te sluiten. Op deze manier zal het lokale vrachtverkeer eveneens gestructureerd naar het hoofdwegennet kunnen ontsluiten en volgens vastgestelde routes kunnen rijden. Eventuele overlast, zoals verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid, kan zo in de toekomst beperkt worden. Het netwerk biedt een kader dat gemeenten effectief ondersteunt in het nemen van maatregelen om ongewenst (sluip)vrachtverkeer tegen te gaan.