Verplaatsingsgegevens en Big Data

Big data zijn gegevens uit een veelheid aan grote databronnen zoals socio-demografische en socio-economische gegevens, verkeerstellingen, floating car data, informatie uit de On Board Units (OBU) van vrachtwagens,… MINT gebruikt deze big data als input voor ander studiewerk, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van verkeersmodellen, of voor het analyseren van problemen zoals sluipverkeer.