Sinds 2016 moeten vrachtwagens een On-Board-Unit hebben in het kader van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Deze OBU’s geven informatie omtrent de routes die vrachtwagens gevolgd hebben. Op basis van deze informatie kunnen Herkomst-bestemmings-onderzoeken, Select-Link-Analyses, verkeersprestaties … berekend worden. Deze gegevens kunnen op hun beurt gebruikt worden als input voor andere studies zoals bijvoorbeeld de analyse van sluipverkeer door vrachtwagens.