Bij de realisatie van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas zal de Damstraat geknipt worden. Hierdoor wordt een belangrijke as voor actieve verkeersdeelnemers (fietsers en wandelaars) onderbroken. Mede omdat deze verbinding deel uitmaakt van het recreatief fietsnetwerk, en de alternatieve route langs de N70 een minder comfortabele fietsroute is, wordt onderzocht of het realiseren van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Damstraat mogelijk is.

Om het belang van deze verbinding te bepalen werd MINT gevraagd om een inschatting te maken van het toekomstige fietspotentieel voor deze verbinding. Hiervoor werden drie methoden gebruikt: (1) extrapolatie van tellingen, (2) toedeling met het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen en (3) kringenmethodiek. De resultaten van deze methoden, met elk zijn eigen sterktes en beperkingen, zijn samengevoegd en gebruikt om een bandbreedte te bepalen van het toekomstige fietspotentieel van de Damstraat. (Foto: HLN)