Op 29 september 2017 werd de uitvoering van de infrastructuurwerken Linkeroever in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding toegewezen aan het aannemersconsortium Rinkoniên. Rinkoniên doet een beroep op MINT als onderaannemer voor de uitwerking van het Minder Hinder-gebeuren tijdens de werken.

De Minder Hinder-aanpak bij dit grootschalige project wordt geformaliseerd in een BLVC-format (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie). MINT maakt voor elke fase een BLVC-plan op en organiseert het BLVC-overleg met de verschillende stakeholders. Een BLVC-plan schetst de situatie van de verschillende werfzones. Het omvat onder meer een situering van de werken in tijd en ruimte, een omgevingsscan, verkeerscirculatie- en bereikbaarheidsplannen en een overzicht van de te nemen maatregelen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid. Daarbij adviseert MINT het aannemersconsortium voor verschillende varianten, opties en mogelijkheden voor de aanpak tijdens de werken en illustreert dat met figuren.

Het BLVC-overleg is het platform waar de voorstellen en het BLVC-plan worden besproken met de verschillende stakeholders en de nodige afspraken worden gemaakt voor de aanpak van de geplande werken. MINT organiseert dit, maakt verslag op en vertaalt het naar eisen voor de aannemer in het Relatics-platform.