De Werkvennootschap zet haar schouders onder complexe mobiliteitsprojecten. Om de hinder tijdens deze projecten zo goed mogelijk te kunnen inschatten en beperken, wordt beroep gedaan op de expertise van MINT. Het belangrijkste project waarvoor MINT meewerkt aan minderhinder is de herinrichting van de R0 rond Brussel. Ook aan de R4 rond Gent en quickwins in de Vlaamse rand en Brussel wordt meegewerkt.

Op basis van onze expertise met verkeersmodellen zijn we in staat om voor de verschillende projecten of scenario’s de te verwachten hinder in kaart te brengen. Deze wordt weergegeven aan de hand van verschillenplots, XT-plots, reistijden … om de impact van de hinder tijdens de werken in te kunnen schatten. Op basis van de inschattingen van MINT worden vervolgens maatregelen bepaald om de hinder tijdens de werken te beperken.