Artes Roegiers, Artes Depret en Stadsbader hebben de krachten gebundeld in functie van de realisatie van de herinrichting van de R22 Woluwelaan. MINT werd ingeschakeld voor de uitwerking van het aspect Minder Hinder. De Minder Hinder nota tracht in eerste instantie het verkeer zoveel mogelijk buiten de werfzone te houden aan de hand van omleidingsroutes. Om de hinder voor het resterende verkeer binnen de werfzone te beperken, zijn maatregelen per fase en per verkeersdeelnemer uitgewerkt. Die maatregelen bepalen tijdens de werken de bereikbaarheid voor aangelanden van de woon- en bedrijvenzone.

Foto: Werken Woluwelaan