Voor verschillende planprocessen in en rond Antwerpen staat MINT de Vlaamse overheid bij met diverse modeldoorrekeningen en analyses. Voorbeelden hiervan zijn de MER-procedure van de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond tussen de actiegroepen en de overheid. De nadruk ligt hierbij vooral op een zeer nauwe en vlotte samenwerking met de betrokken actoren alsook een heldere en duidelijke rapportage van de resultaten. Hierbij bleek dat het nodig was om specifieke modeltoepassingen te ontwikkelen die een meerwaarde konden bieden bij het evalueren van de verschillende scenario’s en denkpistes.