De Werkvennootschap is verantwoordelijk voor de opwaardering van het viaduct van Vilvoorde.

Terwijl onze partner SBE verantwoordelijk is voor de opvolging van bouwtechnische voorstellen die de aannemer maakt, verzorgt MINT de bewaking van de hinder tijdens de werken. Om de verwachte hinder in kaart te brengen, heeft DWV aan MINT de opdracht gegeven om een bijkomend verkeersmodel op te maken om ook de effecten van de werken tijdens het weekend te kunnen simuleren. Gezien de grootte en de duurtijd van het project en de daaruit volgende consequenties op het verkeer, oordeelde DWV dat het opportuun was om een weekendmodel op te maken. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt wat de impact kan zijn op het verkeer, om van daaruit gepaste maatregelen te nemen.

Dankzij het nieuwe weekendmodel dat de klassieke modelinstrumenten aanvult, kunnen we nauwkeuriger de verkeerseffecten inschatten van de fasering van de werken. Om de geraamde effecten van het verkeersmodel te evalueren, starten we een uitgebreide telcampagne op. Die moet toelaten om effecten tijdens de fasewissels van de werf ook op het terrein te inventariseren.

Op die manier zorgen we voor de kwaliteitsbewaking van de Minder Hinder-maatregelen die de aannemer neemt.