In een consortium met Grontmij en Traject begeleidde MINT Eurostation en TUC Rail in het uitwerken van een MinderHinderPlan voor de werkzaamheden aan de stationsomgeving Mechelen. Het ging om advies bij de planning en de gefaseerde uitwerking van de aanleg van een nieuwe spoorinfrastructuur Mechelen-luchthaven (spoorbypass) in combinatie met een nieuwe verbindingsweg autosnelweg-ringweg (tangent) en een ondergrondse stationsparking.

In een themagroep Minder Hinder werd bekeken op welke manier de effecten van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden. Het is deze themagroep die advies vraagt aan het consortium Grontmij-MINT-Traject. Grontmij stond in voor de projectleiding en MINT trad door zijn ligging in het projectgebied op als belangrijkste adviseur en opvolger. Er werd aandacht besteed aan de fasering, werfafbakening, mogelijke omleidingen, bestaande toestand … De adviezen hebben betrekking op tijdelijke infrastructuur, verkeerslichtenregelingen, parkeersituaties, doorgang voetgangers en fietsers, een specifieke aanneming minder hinder …