MINT is, als onderdeel van de THV AB – BESIX – HEIJMANS INFRA – STADSBADER, ingeschakeld voor de ondersteuning van het verkeerskundige ontwerp voor de nieuwe snelwegverbinding in Limburg, met name de Noord-Zuid verbinding. De rol van MINT binnen dit ontwerpproces bestaat erin de bestaande normen af te toetsen op de voorgestelde optimalisaties, met aandacht voor verkeersveiligheid, doorstroming en verkeersafwikkeling.

Om het voorliggende ontwerp af te toetsen en de knelpunten te detecteren, bouwde MINT een VISSIM-simulatie op. Daarnaast werd doorheen het volledige integraal ontwerpproces de nodige input geleverd om de relaties voor alle verkeersdeelnemers te garanderen. Waar nodig zijn aanvullende maatregelen uitgewerkt om specifiek noodzakelijke verbindingen te kunnen realiseren.