Binnen het huidige 4G-raamwerk van de strategische personenmodellen vormen het vraagmodel en netwerkmodel het hart van het instrument waarmee de vraag naar verplaatsingen wordt gesimuleerd. Het vraagmodel vertrekt van een gedetailleerde micro-beschrijving van de bevolking en modelleert tourgeneratie, tijdstipkeuze, bestemmingskeuze en vervoerwijzekeuze. Hierbij wordt rekening gehouden met kenmerken van individuele personen, maar ook met aspecten zoals reistijden en -kosten over alle modi alsook kenmerken rond attracties van gebieden.

Binnen 4G-raamwerk wordt het volledige vraagmodel op individuele beslissingsnemer uitgewerkt via micro-simulatie, en vormen verplaatsingsketens of tours de basis van alle deelmodellen. Deze 4G-modellen werden sinds 2015 ontwikkeld en toegepast, en zijn in hun huidige operationele toepassingen ‘state of the practice’: verschillende onderdelen zijn nog steeds vernieuwend en lopen vooruit op meer klassieke modelvormen die nog veel gebruikt worden. In opdracht van de Vlaamse overheid hebben wij de ambitie om deze positie verder te bestendigen en de Vlaamse strategische modellen in de kopgroep van geavanceerde verkeersmodellen te houden.

Bijzonder aandacht gaat naar de evaluatie van nieuwe vormen van mobiliteit of maatschappelijke ontwikkeling die een impact hebben op hoe we ons verplaatsen. Aansluitend worden toedelingsmethodieken verder verbeterd en versneld, wordt een breed spectrum aan mogelijke evaluatie-instrumenten ontwikkeld, … en ten slotte integreren we nieuwe databronnen voor opmaak en/of kalibratie van de verkeersmodellen.

Deze opdracht heeft een looptijd van vier jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met Significance.