Ter ondersteuning van de Vlaamse overheid is MINT begin 2024 in opdracht gesteld voor de opmaak en uitvoering van doorrekeningen met strategische verkeersmodellen.  Doorrekeningen gebeuren met de daartoe ontwikkelde regionale verkeersmodellen, waarvan er voor elke Vlaamse vervoerregio een verkeersmodel opgesteld is.

Het verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, het volledige multimodale vervoersaanbod, de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen en de invloed hiervan op de modale keuze en trajectkeuze voor alle verplaatsingen.

Het gebruikte modelinstrumentarium focust vooral op een zo correct mogelijke modellering van het personenverkeer, maar er wordt uiteraard ook rekening gehouden met het vrachtverkeer over de weg.

Grote en kleine infrastructurele en/of ruimtelijke en/of beleidsmatige scenario’s worden geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld de Werken aan de Ring (R0), Oosterweel Antwerpen, regionale vervoerplan, impact hoogwaardig openbaar vervoer, omleidingsweg Limburg,…

Deze opdracht heeft een looptijd van vier jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met Significance en Arcadis.