MINT ondertekende het European Road Safety Charter en engageert zich zo om in haar initiatieven en projecten extra aandacht te geven aan verkeersveiligheid. Deze actie kadert in het Actieplan Verkeersveiligheid dat MINT vorig jaar opmaakte en de komende jaren verder zal uitrollen.