In het kader van een woonproject gecombineerd met een buurtparking in de Sylvain Dupuisstraat en Paul Parmentierlaan te Knokke is een mobiliteitstoets opgemaakt. Het project voorziet de bouw van 17 wooneenheden (6 in de Sylvain Dupuisstraat, 11 in de Paul Parmentierlaan) en een parkeergarage met twee bouwlagen onder de reeds bestaande parking in het binnengebied. Met de realisatie van het project verdwijnen er 3 bestaande appartementen.