Immpact en Custombuild slaan de handen in elkaar om een woonproject te ontwikkelen op een voormalige Eandis-site. Deze activiteiten zijn stopgezet en sindsdien ligt het terrein braak.

Het project omvat de realisatie van 89 wooneenheden, waarvan 79 appartementen en 10 grondgebonden woningen aan de Boerenkrijglaan/Kleerroos te Herentals. Aanvullend is er nog een kleine ruimte (160 m2 bvo) bestemd voor lokale diensten of buurtondersteunende functies.