TraVis is een innovatieve lijn van verkeersmodellen die kleinschaliger, eenvoudiger en goedkoper zijn dan de klassieke verkeersmodellen. TraVis brengt verkeersstromen visueel in kaart (Traffic Visualisation), specifiek voor fiets-, auto- en vrachtverkeer. 

Afhankelijk van de vereisten en voorliggende vragen binnen uw project, schakelen we TraVis in en bepalen we welke kenmerken essentieel zijn om uw studiewerk te onderbouwen. Hierbij stemmen we de detailgraad van het netwerk en de kruispunten af op de noden van het project. Voor lokale circulatieplannen is gedetailleerde kruispuntmodellering vaak niet nodig, terwijl dit voor grotere
projecten net wel belangrijk kan zijn. 

TraVis heeft een gebruiksvriendelijke webinterface waarin u zowel de invoer als de resultaten kan bekijken. Hierdoor kan u zelf eenvoudig de gewenste analyses uitvoeren. TraVis is beschikbaar voor zowel fiets- als gemotoriseerd verkeer. Voor beide modi kunnen we terugvallen op onze uitgebreide ervaring met het modelleren in grootschalige, gedetailleerde verkeersmodellen. Voor de fietstoedelingen worden
bijvoorbeeld alle wegen in rekening gebracht die beschikbaar zijn voor de fietsers. Daarbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de fietswegen. Voor de autotoedelingen kan met verschillende detailniveaus gewerkt worden. Zo kan bijvoorbeeld de modellering van kruispunten tot in het kleinste detail meegenomen worden indien het project dat vereist. Ook de detailgraad kan beperkt worden indien de kruispuntdefinities weinig bijdragen aan het verantwoorden van uw vragen. 

Wanneer er tellingen beschikbaar zijn, is het eenvoudig deze te integreren in het TraVis-model, zodat de verkeersstromen hierop kunnen afgestemd worden. Dit geldt zowel voor tellingen van fietsers, auto’s als vrachtwagens. 

Voor multimodale vraagstukken zoals de modale verdeling of de interactie tussen de verschillende modi, biedt TraVis een oplossing, al zijn deze resultaten eerder indicatief van aard.  

Bij MINT begrijpen we dat verkeersmodellering maatwerk vereist. Voor elk project bepalen we zorgvuldig de specificaties van het TraVis-model, zodat we u een performante verkeersmodellering kunnen bieden die voldoet aan uw vragen en budget.